dinsdag 22 december 2015

Jaaroverzicht 2015...


Regeringsbeleid 2015
Posted by Rijkentaks, eerlijke tax shift on maandag 21 december 2015

Prettige Feestdagen...

De ACV-militanten Picanol Group wensen u en uw familie prettige feestdagen...

Medische Kosten Sociaal Fonds...


donderdag 17 december 2015

VERTROUWELIJK...

VRAAG ZEKER EEN NIEUW FORMULIER AAN UW ACV-delegee.... zo beschik je direct over het juiste formulier indien je in 2016 ziek wordt!!!

Vanaf 1 januari 2016 wordt een nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, ook bekend als  het document ‘Vertrouwelijk’, in gebruik genomen. 
Dit is het formulier dat je door je arts laat invullen om je ziekenfonds op de hoogte te brengen dat je om medische redenen niet kunt werken.

Wat verandert er?
Op het nieuwe getuigschrift van arbeidsongeschiktheid: 
- Is je arts verplicht om ook de waarschijnlijke einddatum van je arbeidsongeschiktheid te vermelden; 
- Moet je zelf bijkomende info invullen over je huidige beroep
Op basis van deze informatie kan de adviserend geneesheer je situatie beter inschatten en je beter begeleiden doorheen je ziekteperiode. 

Een belangrijk gevolg is dat je je ziekenfonds tijdig zal moeten verwittigen als je na de vermelde einddatum arbeidsongeschikt blijft. Daarvoor laat je opnieuw een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen door je arts, waarop je kan aanduiden dat het om een verlenging gaat. Dit attest moet je aan je ziekenfonds bezorgen binnen de 48 uur na de einddatum van je erkenning. 

Wat wijzigt niet?
Het is nog steeds de adviserend geneesheer van je ziekenfonds die beslist of je arbeidsongeschikt wordt erkend. Meestal zal die zich hiervoor baseren op het voorstel van je arts. Maar hij kan er ook van afwijken in overleg met je arts of na een medische controle.
Daarnaast wijzigt er niets aan de 
aangiftetermijnen en de wijze waarop je je getuigschriften aan je ziekenfonds bezorgt. 

Wat als ik nu ziek ben en dit vermoedelijk nog in 2016 zal zijn?
Voor jou verandert er niets. Want, de nieuwe regelgeving is niet van toepassing voor lopende arbeidsongeschiktheden. Je blijft erkend in het huidige systeem en moet dus geen verlengingsattesten bezorgen. 

Wat als ik volgend jaar ziek word?
Begint je arbeidsongeschiktheid in 2016, gebruik dan steeds het nieuwe getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Vanaf 1 januari zal je ziekenfonds immers enkel nog de nieuwe exemplaren aanvaarden.

Je kan de nieuwe formulieren vragen aan uw ACV-delegee of downloaden op de website van uw ziekenfonds.

woensdag 16 december 2015

Tack fuseert Picanol en Tessenderlo

TESSENDERLO GROUP EN PICANOL GROUP KONDIGEN VOORNEMEN AAN OM ACTIVITEITEN TE BUNDELEN IN ÉÉN BELGISCHE INDUSTRIËLE GROEP

BEIDE BEDRIJVEN BLIJVEN NA AFRONDING TRANSACTIE BEURSGENOTEERD

§  Tessenderlo Group (Tessenderlo Chemie NV, Euronext: TESB) en Picanol Group (Picanol NV, Euronext: PIC) hebben vandaag hun voornemen bekendgemaakt om de industriële activiteiten van beide bedrijven te combineren tot één grotere industriële groep Picanol Tessenderlo Group NV. Daartoe zullen de huidige industriële activiteiten van Picanol in Tessenderlo ingebracht worden.
De raad van bestuur van Tessenderlo zal tijdens een buitengewone algemene vergadering de aandeelhouders verzoeken over te gaan tot de uitgifte van 25.765.286 nieuwe aandelen Tessenderlo aan 31,5 euro, om de voorgenomen transactie te vergoeden aan Picanol NV, op basis van een waardering van de Picanolactiviteiten aan 811,6 miljoen euro.
§  Picanol Tessenderlo Group (Euronext: TESB) zal uit vier segmenten bestaan: de Tessenderlo-segmenten Agro, Bio-valorization, Industrial Solutions en het segment Machines & Technologies van Picanol. Picanol Tessenderlo Group zal actief zijn in meer dan 100 landen wereldwijd en een omzet van ongeveer 2 miljard euro en een REBITDA van ruim 200 miljoen euro realiseren. Het is de ambitie van Picanol Tessenderlo Group om in elk segment zijn toonaangevende marktpositie te versterken en een duurzame winstgevendheid te verzekeren.
§  De nieuwe gediversifieerde groep Picanol Tessenderlo Group kan rekenen op ruim 7.000 sterke en toegewijde medewerkers die bredere mogelijkheden krijgen voor hun toekomst binnen de groep. Bovendien zal Picanol Tessenderlo Group beter in staat zijn om nieuw talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden. De voorgestelde transactie zal geen impact hebben op de huidige tewerkstelling.
§  Door samen te gaan zal de expertise aanwezig in beide bedrijven gedeeld kunnen worden, zal een gemeenschappelijke sourcingpolitiek opgezet kunnen worden en zal ook de R&D- en innovatiecultuur beter ondersteund kunnen worden.
§  Het samenvoegen van de kasstromen van beide bedrijven zal niet alleen de financiële onafhankelijkheid van het bedrijf ten goede komen, maar het ook mogelijk maken om in moeilijkere marktomstandigheden te blijven investeren in talent, groei en innovatie. Daarenboven zal dit de mogelijkheid bieden een dividendpolitiek voor te stellen aan de aandeelhouders, rekening houdend met de duurzame groei die nagestreefd wordt.
§  Een sterke Belgische verankering zal ten goede komen aan de creatie van aandeelhouderswaarde door de uitvoering van een duurzame industriële langetermijnstrategie.
§  Picanol NV (Euronext: PIC) blijft beursgenoteerd en zal na de transactie een beursgenoteerde holding (met de naam Picanobel NV) worden met een sterk verankerde familiale aandeelhouders-basis.
§  De raden van bestuur van Tessenderlo Group en van Picanol Group zijn van oordeel dat de voorgenomen transactie in het belang is van beide bedrijven, en staan unaniem achter de voorgenomen transactie.


Het volledige persbericht met aanvullende informatie is ook beschikbaar op de website www.picanolgroup.com.

woensdag 9 december 2015

GSM probleem EPP (Picanol-abonnement)

Een groot aantal werknemers die zijn aangesloten bij het voordelige GSM-abonnement van de Picanol Group, ontvingen GISTEREN een SMS van Proximus...
Er werden TWEE soorten SMS verstuurd.

Boodschap 1 =
"de personeelsdienst van Picanol werd op de hoogte gebracht van een openstaand saldo ifv uw Proximus MAAE nummer. Om verdere stappen te vermijden, bel Proximus op het gratis nummer 6000"
 
Boodschap 2 =
"In opdracht van Picanol zal op 11/12 uw nummer omgezet worden van MAEE naar Pay & Go."

Als ACV namen we contact op met Proximus en de verantwoordelijken voor het EPP programma en vroegen om verduidelijking...

Concreet kwamen we tot de vaststelling dat zij zelf niet goed weten aan wie ze nu allemaal zo'n SMS hadden verstuurd!!!!
De boodschap 1 ivm een openstaand bedrag zou gaan over "een nog openstaand bedrag, waarschijnlijk van het moment van aansluiting dat nog niet werd aangerekend".
Op vraag naar verduidelijking hoe het kan dat dit pas NU boven water kwam, antwoord men dat men blijkbaar nu pas een update uitvoerde.
Ik maakte de afspraak met de verantwoordelijke dat er NU niet wordt betaald tot men effectief een duidelijke factuur kan tonen met wat voor wanneer nog zou moeten worden betaald. Deze worden binnenkort bezorgd. 
Men neemt hier voorlopig geen stappen naar afsluiten van het abonnement.

Wat betreft de boodschap 2, zou dit gaan "over mensen die NIET meer zijn tewerkgesteld in de firma en dus niet meer zouden kunnen genieten van dit voordeel."
Ook hier stelde ik dat dit niet voor iedereen klopt omdat verschillende werknemers, hun echtgenote of kinderen zo'n SMS ontvingen terwijl men hier toch nog IS tewerkgesteld...
Ook hier vraag om alles ON-hold te zetten tot alles duidelijk is...

IK hou u verder op de hoogte maar voorlopig hoeft niemand zich ongerust te maken. Er worden na onze tussenkomst geen Abonnementen stopgezet...

tot uw dienst.

Koffie voor iedereen...

Koffie voor iedereen
(naast onderstaande voorstel voor de montage bekijken we dit als ACV  ook voor ALLE ANDERE afdelingen. Gesprekken hierover zijn bezig.

 
In de montage en de meeste andere afdelingen is het gangbaar dat werknemers tijdens hun dagtaak een tas koffie kunnen drinken.
 
Dit gebeurt dan voor de meesten via de koffiemachines die in verschillende burelen of een centrale koffiehoek staan opgesteld en waar men dan z’n tasje gaat halen.
 
Als ACV hebben we er altijd naar gestreefd dat dit voor arbeiders een recht was. We mogen gerust stellen dat we dit als ACV de voorbije jaren realiseerden en mogelijk maakten.
 
Maar het kan nog beter!
Als ACV stelden we dan ook voor om het aantal “koffiehoeken” uit te breiden zodat nog meer werknemers, nog gemakkelijker, koffie ter beschikking zouden krijgen.
Na enkele gesprekken gaat men ook nu op onze vraag in en men zal extra koffie-voorzieningen treffen.
 
Op een aantal bijkomende plaatsen zullen extra “koffiekannen” worden geplaatst. Deze zullen worden geplaats in de team-corners. In enkele zones zullen bovendien bijkomende koelkasten worden geplaatst.
 
Men werkt een systeem uit zodat op een vlotte manier steeds voldoende koffie beschikbaar zal zijn in iedere koffiehoek.
 
Als ACV zullen we dit blijven opvolgen… en indien nodig bijkomende aanpassingen voorstellen.
 
Steeds tot uw dienst!

woensdag 18 november 2015

ACV-Picanol werkbankkalenders 2016 zijn beschikbaar

De ACV-Picanol werkbankkalender 2016 (dag + 2ploegen en 3-ploegen) wordt uitgedeeld. Wie er toch nog geen ontving of nog extra exemplaren wenst kan deze gerust vragen aan z'n ACV-delegee.
U kunt ze ook hieronder downloaden en zelf afdrukken indien u dat wenst! klik op de gewenst kalender.


maandag 26 oktober 2015

ACV Metea spreekt motie van wantrouwen uit...

za 24/10/2015 - 14:11 Belga, Floor BruggemanACV Metea, de metaal- en textielcentrale van de christelijke vakbond ACV, heeft een motie van wantrouwen uitgesproken tegen de Belgische regeringen, de politici in het noorden en zuiden van het land en "in het bijzonder aan het adres van CD&V". Dat gebeurde tijdens het statutair congres, zo deelt ACV Metea mee.
"Het congres stelt vast dat de verhouding tot de politiek hoofdzakelijk loopt via de "vakministers" die verantwoordelijk zijn voor de terreinen die aan onze kernopdrachten raken: werk, sociale zaken, economie en financiën". "Met politieke partijen heeft het ACV geen enkele exclusieve organisatorische binding", klinkt het eerst en vooral in de motie, die werd aangenomen door de zeshonderd deelnemers van het congres.
CD&V realiseert onvoldoende impact op regeringen
"Het congres stelt vast dat de christendemocratische partijen, meer in het bijzonder CD&V, onvoldoende impact realiseren op het beleid van de federale en andere regeringen om zo de werknemersbelangen te verankeren in een effectief, positief, rechtvaardig en solidair beleid. Het congres eist dat de leiding van ACV Metea actie onderneemt om het ACV en beweging.net bewust te maken van de globaal negatieve evaluatie van het regeringsbeleid en de rol die CD&V daarin speelt", klinkt het verder.
De motie besluit met een oproep aan de andere organisaties binnen het ACV om die analyse te delen en door te gaan met het afwijzen van het huidige beleid van de diverse regeringen, ongeacht hun samenstelling. "Maar vooral ook de leiding van CD&V te confronteren met hun verpletterende verantwoordelijkheid ter zake en de gevolgen voor het stemgedrag van hun kiezers."

vrijdag 16 oktober 2015

De Sint in de Picanol Group...


Sint-Maartensfeest gaat dit jaar door  op 7 november. 
Brieven mbt afhalen speelgoed worden verdeeld.

Afhaalmomenten zijn ingepland op:
  • Dinsdag 3 november 2015: 12u15 tot 13u30 en van 15u30 tot 16u30
  • Donderdag 6 november 2015: 12u15 tot 13u30, 15u30 tot 16u30 en van 20u15 tot 21u00
Tekenwedstrijd: tekeningen verkrijgbaar bij de receptie of bij een ACV-delegee.

dinsdag 13 oktober 2015

Ter info

ACV... Actief in Veiligheid!

Extra Toiletten dames in de Montage/Typewerk: Als tussentijdse oplossing zal een "porta-cabine" worden geplaatst op het grasplein tussen montage en typewerk met 4 extra toiletten. Dit is een voorlopige oplossing tot het algemene ACV-voorstel kan worden uitgevoerd van een definitief NIEUW sanitair blok met toiletten, douches en kleedruimtes.
Parking:
Tegen volgende week 20 oktober zal alles in gereedheid zijn om een groep werknemers te laten parkeren op parking voetbalplein. Bedoeling is dan dat zij via de achteringang naar hun werkplek kunnen stappen... dit zou de gewone parking voor een heel stuk moeten ontlasten. De nodige belijning voor voetgangers wordt deze week aangebracht... Ook zal de nodige communicatie aan betrokkenen gebeuren...

zondag 4 oktober 2015

we gaan met +100 ACV-ers naar Brussel vanuit Picanol Ieper...

De ACV-deelnemers vertrekken met de trein van 8u19 in station IEPER. Zorg dat je daar om 8 uur al bent. Kom naar de ACV-Picanol stand en je krijgt daar je treinticket en 10€ lunchvergoeding.
Voor diegenen die opstappen in Poperinge zal Ivo Lins aanwezig zijn met de treintickets... natuurlijk vertrekt de trein daar iets vroeger!!
Wie nog een andere opstapplaats wenst neemt best zo snel mogelijk contact op met ons.


Volgende week vieren de federale regering Michel  en de Vlaamse regering Bourgeois hun eerste verjaardag. Voor ‘gewone’ mensen valt er echter bitter weinig te vieren. De vele besparingen treffen jongeren, gezinnen, werknemers, gepensioneerden, zieken, invaliden, werklozen keihard.

Je kan dat nu trouwens haarfijn berekenen voor je eigen situatie op onze website. In deze berekening brengen we alles in rekening. Negatieve en positieve regeringsmaatregelen, al was dat laatste wel even zoeken. Finaal is het resultaat van deze berekening zeer vaak negatief. En dat is dan nog maar alleen het effect op je inkomen. Dan hebben we het nog niet gehad over langer werken. Of over nog flexibeler werken. Of over nog minder overheidsdiensten. Ook dit zijn regeringsbeslissingen die het leven en de kansen van ‘gewone’ mensen zeer vaak negatief beïnvloeden.

Ik schrijf bewust “zeer vaak negatief” in de vorige regels. Want de regeringen vragen niet aan iedereen dezelfde inspanningen. De ‘gewone’ mensen, diegene  dus die al het zwaarst belast zijn,  leveren de zwaarste inspanningen. Terwijl rijken en grote vermogens de dans opnieuw ontspringen. Terwijl bedrijven na de indexsprong en na de ene na de andere lastenverlaging geen garanties willen geven op jobs (waarschijnlijk wel aan de aandeelhouders). En nog meer toegiften durven vragen. Want er is nog meer op komst. De discussie over rendement op het aanvullend pensioen, de discussie over loonbarema’s, bijkomende besparingen in de sociale zekerheid. Zet je maar schrap!

Ik wil het feestje niet bederven, maar er is dan ook maar één mogelijke conclusie na één jaar Michel en Bourgeois: hun beleid is onrechtvaardig, onevenwichtig en asociaal. Terwijl er alternatieven zijn. Een eerlijke fiscaliteit en een stevige sociale bescherming  bijvoorbeeld.

Daarom is het uitermate belangrijk om op woensdag 7 oktober in Brussel te tonen dat we niet pikken wat de regeringen het voorbije jaar al bedisselden. Dat we niet pikken wat ze de komende maanden nog voor ons in petto hebben. Dat er ook met ‘gewone’ mensen moet rekening gehouden worden. Ik zie je dan!

woensdag 30 september 2015

Picanol Agenda OKTOBER 2015


Fiche Pensioenfonds METAAL

Het pensioenfonds metaalbouw stuurt eerstdaags de jaarlijkse pensioenfiches uit. Je ontvangt deze THUIS.
Deze nieuwe pensioenbrief geeft aan de deelnemers met rechten de stand van zaken weer en worden zo op de hoogte gebracht van hun verworven rechten op hun aanvullend pensioen.
 

donderdag 10 september 2015

Foto's Fietstocht Picanol Group 2015

Fietstocht Picanol opnieuw succes... 100 fietsers en we hielden het droog! Nadien nog een drankje en een hapje... Iedereen tevreden. Bedankt Ivo Linsvoor het parcour en organisatie! 
Klik op deze foto om meer foto's te bekijken...

Actueel 305

*
maandag 31 augustus 2015

Forellenvissing 2015 opnieuw succes...

Een grote groep vissers, mooi weer, lekkere jenever en braadworsten...
Bedankt aan de ACV-delegees Wim Coudron, Rudi Urkens en Stefaan Williams voor de organisatie en catering...
Hieronder de foto van organisatie + tombola-winnaars... Klik op de foto om het volledige foto-verslag te bekijken...


https://onedrive.live.com/redir?resid=624C43B9D79BC776!8293&authkey=!AE6k7k6Z2cHSWjw&ithint=folder%2cJPG

maandag 13 juli 2015

Foto's Minivoetbal-tornooi 2015...

Het mini-voetbaltornooi 2015 was opnieuw een groot succes. 16 ploegen, veel bezoeker en meer dan 300 BBQ-ers...

Klik op de foto's in deze mail om een uitgebreid beeldverslag te bekijken van "de opbouw", "de dag zelf" en de "day after/opkuis".
Klik HIER om de foto's te bekijken...

maandag 6 juli 2015