maandag 26 oktober 2015

ACV Metea spreekt motie van wantrouwen uit...

za 24/10/2015 - 14:11 Belga, Floor BruggemanACV Metea, de metaal- en textielcentrale van de christelijke vakbond ACV, heeft een motie van wantrouwen uitgesproken tegen de Belgische regeringen, de politici in het noorden en zuiden van het land en "in het bijzonder aan het adres van CD&V". Dat gebeurde tijdens het statutair congres, zo deelt ACV Metea mee.
"Het congres stelt vast dat de verhouding tot de politiek hoofdzakelijk loopt via de "vakministers" die verantwoordelijk zijn voor de terreinen die aan onze kernopdrachten raken: werk, sociale zaken, economie en financiën". "Met politieke partijen heeft het ACV geen enkele exclusieve organisatorische binding", klinkt het eerst en vooral in de motie, die werd aangenomen door de zeshonderd deelnemers van het congres.
CD&V realiseert onvoldoende impact op regeringen
"Het congres stelt vast dat de christendemocratische partijen, meer in het bijzonder CD&V, onvoldoende impact realiseren op het beleid van de federale en andere regeringen om zo de werknemersbelangen te verankeren in een effectief, positief, rechtvaardig en solidair beleid. Het congres eist dat de leiding van ACV Metea actie onderneemt om het ACV en beweging.net bewust te maken van de globaal negatieve evaluatie van het regeringsbeleid en de rol die CD&V daarin speelt", klinkt het verder.
De motie besluit met een oproep aan de andere organisaties binnen het ACV om die analyse te delen en door te gaan met het afwijzen van het huidige beleid van de diverse regeringen, ongeacht hun samenstelling. "Maar vooral ook de leiding van CD&V te confronteren met hun verpletterende verantwoordelijkheid ter zake en de gevolgen voor het stemgedrag van hun kiezers."

vrijdag 16 oktober 2015

De Sint in de Picanol Group...


Sint-Maartensfeest gaat dit jaar door  op 7 november. 
Brieven mbt afhalen speelgoed worden verdeeld.

Afhaalmomenten zijn ingepland op:
  • Dinsdag 3 november 2015: 12u15 tot 13u30 en van 15u30 tot 16u30
  • Donderdag 6 november 2015: 12u15 tot 13u30, 15u30 tot 16u30 en van 20u15 tot 21u00
Tekenwedstrijd: tekeningen verkrijgbaar bij de receptie of bij een ACV-delegee.

dinsdag 13 oktober 2015

Ter info

ACV... Actief in Veiligheid!

Extra Toiletten dames in de Montage/Typewerk: Als tussentijdse oplossing zal een "porta-cabine" worden geplaatst op het grasplein tussen montage en typewerk met 4 extra toiletten. Dit is een voorlopige oplossing tot het algemene ACV-voorstel kan worden uitgevoerd van een definitief NIEUW sanitair blok met toiletten, douches en kleedruimtes.
Parking:
Tegen volgende week 20 oktober zal alles in gereedheid zijn om een groep werknemers te laten parkeren op parking voetbalplein. Bedoeling is dan dat zij via de achteringang naar hun werkplek kunnen stappen... dit zou de gewone parking voor een heel stuk moeten ontlasten. De nodige belijning voor voetgangers wordt deze week aangebracht... Ook zal de nodige communicatie aan betrokkenen gebeuren...

zondag 4 oktober 2015

we gaan met +100 ACV-ers naar Brussel vanuit Picanol Ieper...

De ACV-deelnemers vertrekken met de trein van 8u19 in station IEPER. Zorg dat je daar om 8 uur al bent. Kom naar de ACV-Picanol stand en je krijgt daar je treinticket en 10€ lunchvergoeding.
Voor diegenen die opstappen in Poperinge zal Ivo Lins aanwezig zijn met de treintickets... natuurlijk vertrekt de trein daar iets vroeger!!
Wie nog een andere opstapplaats wenst neemt best zo snel mogelijk contact op met ons.


Volgende week vieren de federale regering Michel  en de Vlaamse regering Bourgeois hun eerste verjaardag. Voor ‘gewone’ mensen valt er echter bitter weinig te vieren. De vele besparingen treffen jongeren, gezinnen, werknemers, gepensioneerden, zieken, invaliden, werklozen keihard.

Je kan dat nu trouwens haarfijn berekenen voor je eigen situatie op onze website. In deze berekening brengen we alles in rekening. Negatieve en positieve regeringsmaatregelen, al was dat laatste wel even zoeken. Finaal is het resultaat van deze berekening zeer vaak negatief. En dat is dan nog maar alleen het effect op je inkomen. Dan hebben we het nog niet gehad over langer werken. Of over nog flexibeler werken. Of over nog minder overheidsdiensten. Ook dit zijn regeringsbeslissingen die het leven en de kansen van ‘gewone’ mensen zeer vaak negatief beïnvloeden.

Ik schrijf bewust “zeer vaak negatief” in de vorige regels. Want de regeringen vragen niet aan iedereen dezelfde inspanningen. De ‘gewone’ mensen, diegene  dus die al het zwaarst belast zijn,  leveren de zwaarste inspanningen. Terwijl rijken en grote vermogens de dans opnieuw ontspringen. Terwijl bedrijven na de indexsprong en na de ene na de andere lastenverlaging geen garanties willen geven op jobs (waarschijnlijk wel aan de aandeelhouders). En nog meer toegiften durven vragen. Want er is nog meer op komst. De discussie over rendement op het aanvullend pensioen, de discussie over loonbarema’s, bijkomende besparingen in de sociale zekerheid. Zet je maar schrap!

Ik wil het feestje niet bederven, maar er is dan ook maar één mogelijke conclusie na één jaar Michel en Bourgeois: hun beleid is onrechtvaardig, onevenwichtig en asociaal. Terwijl er alternatieven zijn. Een eerlijke fiscaliteit en een stevige sociale bescherming  bijvoorbeeld.

Daarom is het uitermate belangrijk om op woensdag 7 oktober in Brussel te tonen dat we niet pikken wat de regeringen het voorbije jaar al bedisselden. Dat we niet pikken wat ze de komende maanden nog voor ons in petto hebben. Dat er ook met ‘gewone’ mensen moet rekening gehouden worden. Ik zie je dan!