maandag 29 februari 2016

80 jaar Picanol op 18 JUNI 2016...

We kregen de mededeling dat het Personeelsfeest 80 jaar Picanol door gaat
op zaterdag 18 JUNI 2016...

Formule is dezelfde zoals feest "75 jaar" maar men koppelt het  Europees Kampioenschap voetbal ook aan die dag want in de namiddag speelt BELGIE tegen IERLAND...
De match wordt getoond op groot scherm vanaf 15u...
Nadien start dan het eigenlijke festival met Verschillende eet- en drankstanden.

Uitnodigingen volgen voor personeelslid + partner.
Kinderen worden wegens capaciteitsproblemen niet mee gevraagd, maar men bekijkt toch om één of andere vorm van kinderopvang te voorzien.

Details van welke groepen zullen optreden komt in de komenden weken...

We houden u op de hoogte.

dinsdag 23 februari 2016

427,5 euro... bijna een maand vroeger

CAO 90…Is nu officieel:

de premie is 427,5€/netto voor wie VOLTIJDS werkt.

Uitbetaling op ACV-vraag vervroegd naar 8 maart!
Dus... Bijna een maand vroeger dan eerst voorzien!

- Voor de werknemers die tijdens de referteperiodes deeltijds aanwezig zijn gebeurt de berekening pro rata.
- Werknemers die niet de hele referteperiode in dienst zijn geweest worden pro rata berekend maar dienen minstens de helft van de referteperiode in dienst te zijn geweest en mag zelf geen ontslag genomen hebben. Deze voorwaarden werden onderzocht op het einde van de periode. Een uitzondering wordt gemaakt voor werknemers die in de loop van de referteperiode op brugpensioen gaan.
- Periodes van verlof (familiaal verlof, jaarlijks verlof, anciënniteitsverlof en ADV dagen), afwezigheid wegens zwangerschap, arbeidsongeval, educatief verlof en betaalde feestdagen zijn gelijkgesteld. De eerste ziekteperiode wordt gelijkgesteld.

 
ACV… doet het ECHTE werk!

vrijdag 19 februari 2016

Ter info Spoorovergangen in Ieper...

TER INFO!

Eind februari worden enkele belangrijke spoorovergangen in Ieper afgesloten
Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, voert dit voorjaar werken uit op de spoorweglijn L69 tussen het station van Komen en het station van Ieper.  Deze moderniseringswerken brengen heel wat hinder met zich mee, niet alleen op het spoor zelf, maar ook op de weg, want veel spoorovergangen zullen tijdelijk gesloten zijn.

Daarom zullen er vanaf het einde van februari in Ieper enkele spoorovergangen afgesloten worden door de werkzaamheden:
· Overweg Rijselseweg te Ieper van 26 februari 20u tot 29 februari 2016 08u (3 dagen)
· Overweg Kemmelseweg te Ieper van 22 februari 20u tot 23 maart 2016 08u (1 maand!)
· Overweg Komenseweg te Zillebeke van 29 februari 20u tot 23 maart 2016 8u. (3 weken)
· Overweg Blauwepoortstraat te Zillebeke 26 februari 20u tot 19 april 2016 8u (bijna 2 maanden!)
· Overweg in het straatje naar Larch Wood Cemetery (Zijstraat Komenseweg) te Zillebeke van 29 februari 20u tot 22 april 2016 8u
· Overweg Korbeelstraat (Ravenstraat) te Hollebeke van 15 maart 20u tot 16 mei 2016 8u.
 
Wie hierdoor extra kilometers dient af te leggen, om van en naar het werk te gaan, kan dit doorgeven aan z’n ACV-delegee. De personeelsdienst zal dan bepalen of dit correct is en zoja hoeveel extra km de omleiding bedraagt.
 
Meer info over "infrasturctuurwerken in Ieper vind je op de website
BOUWEND IEPER.


dinsdag 16 februari 2016

PICANOL GROUP REALISEERT 85 MILJOEN EURO WINST IN 2015 - GROEI VAN 62%

KLIK HIER voor het PERSBERICHT in PDF.

PICANOL GROUP REALISEERT 85 MILJOEN EURO WINST IN 2015 - GROEI VAN 62%

OP BASIS VAN GOED GEVULD ORDERBOEK VERWACHT  PICANOL GROUP STERK 2016

In lijn met de eerder gegeven prognoses realiseerde de Picanol Group (Euronext: PIC) over het volledige boekjaar 2015 een geconsolideerde omzet van 529,34 miljoen euro, een omzetstijging van 26,6% in vergelijking met 418,2 miljoen euro in 2014.

De divisie Weaving Machines kende in 2015 wereldwijd een aanhoudend hoge vraag naar Picanolweefmachines, waarbij het sterk moest inzetten op flexibiliteit om productiepieken op te vangen. In de loop van 2015 bracht Picanol enkele nieuwe weefmachines op de markt: de OptiMax-i, de TerryMax-i en de TERRYplus Summum, waarmee het zich opnieuw als technologisch marktleider in grijper- en luchtweefmachines kon profileren. De hogere vraag vanuit Weaving Machines vertaalde zich ook in een omzetstijging voor Industries in 2015. De omzet voor andere klanten bleef in 2015 stabiel. Industries blijft verder succesvol inzetten op zijn engineered casting solutions (Proferro) en zijn controller-competenties (PsiControl) om nieuwe projecten en klanten aan te trekken.

De activiteiten van de Picanol Group zorgden in 2015 voor een nettowinst van 60,6 miljoen euro, in vergelijking met 40,67 miljoen euro in 2014. Daarnaast zorgde Tessenderlo Chemie NV in 2015 voor een positieve bijdrage in het nettoresultaat van 25,09 miljoen euro (in vergelijking met 11,73 miljoen euro in 2014). De groep sluit het jaar 2015 af met een nettowinst van 85,69 miljoen euro, in vergelijking met 52,4 miljoen euro in 2014.

■      Om productiepieken op te vangen zoekt de Picanol Group momenteel een 50-tal extra medewerkers voor zijn productievestiging in Ieper.

■      Het orderboek voor de eerste 6 maanden van 2016 is goed gevuld. Voor het volledige boekjaar 2016 verwacht de Picanol Group een omzet te realiseren in lijn met de omzet van 2013, het beste jaar uit de geschiedenis van de groep. In 2016 viert de
Picanol Group zijn 80ste verjaardag.

■      De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering op 20 april 2016 voorstellen om, zoals vorig boekjaar, een brutodividend van 0,1 euro per aandeel uit te keren, voor een totaalbedrag van 1,77 miljoen euro.

■      Op 16 december 2015 maakten Tessenderlo Group (Tessenderlo Chemie NV, Euronext: TESB) en Picanol Group hun voornemen bekend om de industriële activiteiten van beide bedrijven te combineren tot één grotere industriële groep Picanol Tessenderlo Group NV. Daartoe zouden de huidige industriële activiteiten van Picanol in Tessenderlo ingebracht worden. De raad van bestuur van Tessenderlo zou tijdens een buitengewone algemene vergadering de aandeelhouders verzoeken over te gaan tot de uitgifte van 25.765.286 nieuwe aandelen Tessenderlo aan 31,5 euro, om de voorgenomen transactie te vergoeden aan Picanol NV, op basis van een waardering van de Picanolactiviteiten aan 811,6 miljoen euro.

■      Nadat op 25 januari 2016 door Tessenderlo Group en Picanol Group was bekendgemaakt dat het voorstel niet met zekerheid de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van Tessenderlo Chemie NV zou wegdragen, werd door de raad van bestuur van Tessenderlo Group overgegaan tot annulering van de vergadering van 29 januari 2016 en werd evenmin overgegaan tot samenroeping van de tweede vergadering van 23 februari 2016. Parallel daaraan werden door de raden van bestuur van Picanol Group (en dochtervennootschap Verbrugge NV) en Tessenderlo Group gesprekken opgestart om na te gaan of en op welke wijze, mede rekening houdend met de opmerkingen geformuleerd door aandeelhouders, de voorwaarden van de voorgestelde transactie aangepast kunnen worden met het oog op de goedkeuring ervan door de buitengewone algemene vergadering van Tessenderlo Chemie NV.  Verdere communicatie zal hierover te gepasten tijde volgen.
 
**** DISCLAIMER **** The contents of this e-mail are intended for the named
addressee only. It contains information which may be confidential and which
may also be privileged. Unless you are the named addressee (or authorised
to receive for the addressee) you may not copy or use it, or disclose it to
anyone else. If you received it in error please notify us immediately and then
destroy it. Further, we make every effort to keep our network free from
viruses. However, you do need to verify that this email and any attachments
are free of viruses as we can take no responsibility for any computer virus
which might be transferred by way of this e-mail.