dinsdag 16 februari 2016

PICANOL GROUP REALISEERT 85 MILJOEN EURO WINST IN 2015 - GROEI VAN 62%

KLIK HIER voor het PERSBERICHT in PDF.

PICANOL GROUP REALISEERT 85 MILJOEN EURO WINST IN 2015 - GROEI VAN 62%

OP BASIS VAN GOED GEVULD ORDERBOEK VERWACHT  PICANOL GROUP STERK 2016

In lijn met de eerder gegeven prognoses realiseerde de Picanol Group (Euronext: PIC) over het volledige boekjaar 2015 een geconsolideerde omzet van 529,34 miljoen euro, een omzetstijging van 26,6% in vergelijking met 418,2 miljoen euro in 2014.

De divisie Weaving Machines kende in 2015 wereldwijd een aanhoudend hoge vraag naar Picanolweefmachines, waarbij het sterk moest inzetten op flexibiliteit om productiepieken op te vangen. In de loop van 2015 bracht Picanol enkele nieuwe weefmachines op de markt: de OptiMax-i, de TerryMax-i en de TERRYplus Summum, waarmee het zich opnieuw als technologisch marktleider in grijper- en luchtweefmachines kon profileren. De hogere vraag vanuit Weaving Machines vertaalde zich ook in een omzetstijging voor Industries in 2015. De omzet voor andere klanten bleef in 2015 stabiel. Industries blijft verder succesvol inzetten op zijn engineered casting solutions (Proferro) en zijn controller-competenties (PsiControl) om nieuwe projecten en klanten aan te trekken.

De activiteiten van de Picanol Group zorgden in 2015 voor een nettowinst van 60,6 miljoen euro, in vergelijking met 40,67 miljoen euro in 2014. Daarnaast zorgde Tessenderlo Chemie NV in 2015 voor een positieve bijdrage in het nettoresultaat van 25,09 miljoen euro (in vergelijking met 11,73 miljoen euro in 2014). De groep sluit het jaar 2015 af met een nettowinst van 85,69 miljoen euro, in vergelijking met 52,4 miljoen euro in 2014.

■      Om productiepieken op te vangen zoekt de Picanol Group momenteel een 50-tal extra medewerkers voor zijn productievestiging in Ieper.

■      Het orderboek voor de eerste 6 maanden van 2016 is goed gevuld. Voor het volledige boekjaar 2016 verwacht de Picanol Group een omzet te realiseren in lijn met de omzet van 2013, het beste jaar uit de geschiedenis van de groep. In 2016 viert de
Picanol Group zijn 80ste verjaardag.

■      De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering op 20 april 2016 voorstellen om, zoals vorig boekjaar, een brutodividend van 0,1 euro per aandeel uit te keren, voor een totaalbedrag van 1,77 miljoen euro.

■      Op 16 december 2015 maakten Tessenderlo Group (Tessenderlo Chemie NV, Euronext: TESB) en Picanol Group hun voornemen bekend om de industriële activiteiten van beide bedrijven te combineren tot één grotere industriële groep Picanol Tessenderlo Group NV. Daartoe zouden de huidige industriële activiteiten van Picanol in Tessenderlo ingebracht worden. De raad van bestuur van Tessenderlo zou tijdens een buitengewone algemene vergadering de aandeelhouders verzoeken over te gaan tot de uitgifte van 25.765.286 nieuwe aandelen Tessenderlo aan 31,5 euro, om de voorgenomen transactie te vergoeden aan Picanol NV, op basis van een waardering van de Picanolactiviteiten aan 811,6 miljoen euro.

■      Nadat op 25 januari 2016 door Tessenderlo Group en Picanol Group was bekendgemaakt dat het voorstel niet met zekerheid de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van Tessenderlo Chemie NV zou wegdragen, werd door de raad van bestuur van Tessenderlo Group overgegaan tot annulering van de vergadering van 29 januari 2016 en werd evenmin overgegaan tot samenroeping van de tweede vergadering van 23 februari 2016. Parallel daaraan werden door de raden van bestuur van Picanol Group (en dochtervennootschap Verbrugge NV) en Tessenderlo Group gesprekken opgestart om na te gaan of en op welke wijze, mede rekening houdend met de opmerkingen geformuleerd door aandeelhouders, de voorwaarden van de voorgestelde transactie aangepast kunnen worden met het oog op de goedkeuring ervan door de buitengewone algemene vergadering van Tessenderlo Chemie NV.  Verdere communicatie zal hierover te gepasten tijde volgen.
 
**** DISCLAIMER **** The contents of this e-mail are intended for the named
addressee only. It contains information which may be confidential and which
may also be privileged. Unless you are the named addressee (or authorised
to receive for the addressee) you may not copy or use it, or disclose it to
anyone else. If you received it in error please notify us immediately and then
destroy it. Further, we make every effort to keep our network free from
viruses. However, you do need to verify that this email and any attachments
are free of viruses as we can take no responsibility for any computer virus
which might be transferred by way of this e-mail.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten