maandag 7 maart 2016

Fusie afgeblazen...

TESSENDERLO GROUP EN PICANOL GROUP BESLISSEN OM HET PROJECT OM HUN ACTIVITEITEN TE BUNDELEN IN ÉÉN BELGISCHE INDUSTRIËLE GROEP IN TE TREKKEN

Volgend op de aankondiging van 25 januari 2016, waarbij Tessenderlo Group (Tessenderlo Chemie NV, Euronext: TESB) en Picanol Group (Picanol NV, Euronext: PIC) besloten hadden na te gaan of en op welke wijze de voorwaarden van de transactie die voorgesteld werd op 16 december 2016, gewijzigd zouden kunnen worden met het oog op de goedkeuring ervan door de aandeelhouders van Tessenderlo Chemie NV, vonden verschillende gesprekken plaats om naar de standpunten omtrent de transactie in de markt te peilen.

Rekening houdend met de ontvangen feedback van de markt, hebben beide vennootschappen, met ondersteuning van hun adviseurs en in onderling overleg, onderzocht of de voorwaarden van de voorgestelde transactie gewijzigd zouden kunnen worden om tegemoet te komen aan de verschillende standpunten en deze op elkaar af te stemmen. Na grondige overweging heeft de raad van bestuur van Picanol NV (en zijn dochteronderneming Verbrugge NV) vastgesteld dat er op dit moment onvoldoende steun is in de markt om, aan voorwaarden die voor Picanol NV en zijn aandeelhouders aanvaardbaar zijn, de transactie succesvol af te ronden. De raad van bestuur van Picanol NV heeft daarom beslist om geen wijzigingen aan de voorwaarden van de transactie aan te brengen.

Op basis hiervan hebben de raden van bestuur van beide bedrijven elk beslist om de onderhandelingen te beëindigen en het voorstel om de activiteiten te bundelen in te trekken. Beide bedrijven hebben de middelen en zullen zich blijven richten op het creëren van meerwaarde in elk van hun activiteiten.
Picanol Group betreurt dat de voorgestelde transactie niet kan worden afgerond, maar het zal Tessenderlo Group verder actief blijven ondersteunen.

Over Tessenderlo Group
De Tessenderlo Group is een internationale specialiteitengroep die zich voornamelijk toelegt op voeding, landbouw, water management en de valorisering van bioreststoffen. Er werken ongeveer 4.700 mensen voor de groep. Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van ruim 1,5 miljard euro in 2015. Tessenderlo Chemie NV is genoteerd op Euronext Brussels (TESB) en maakt deel uit van Next 150 en Bel Mid.

Over Picanol Group
De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogtechnologische weefmachines (divisie Weaving Machines), engineered casting solutions en custom-made controllers (divisie Industries). In 2015 realiseerde de Picanol Group een geconsolideerde omzet van ruim 0,5 miljard euro. De Picanol Group telt wereldwijd ruim 2.000 medewerkers en is via Picanol NV genoteerd op Euronext Brussels (PIC). Sinds 2013 heeft de Picanol Group ook een referentiebelang in de Tessenderlo Group (Euronext: TESB).


Dit persbericht is ook beschikbaar op de websites www.picanolgroup.com en www.tessenderlo.com.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten