donderdag 17 december 2015

VERTROUWELIJK...

VRAAG ZEKER EEN NIEUW FORMULIER AAN UW ACV-delegee.... zo beschik je direct over het juiste formulier indien je in 2016 ziek wordt!!!

Vanaf 1 januari 2016 wordt een nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, ook bekend als  het document ‘Vertrouwelijk’, in gebruik genomen. 
Dit is het formulier dat je door je arts laat invullen om je ziekenfonds op de hoogte te brengen dat je om medische redenen niet kunt werken.

Wat verandert er?
Op het nieuwe getuigschrift van arbeidsongeschiktheid: 
- Is je arts verplicht om ook de waarschijnlijke einddatum van je arbeidsongeschiktheid te vermelden; 
- Moet je zelf bijkomende info invullen over je huidige beroep
Op basis van deze informatie kan de adviserend geneesheer je situatie beter inschatten en je beter begeleiden doorheen je ziekteperiode. 

Een belangrijk gevolg is dat je je ziekenfonds tijdig zal moeten verwittigen als je na de vermelde einddatum arbeidsongeschikt blijft. Daarvoor laat je opnieuw een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen door je arts, waarop je kan aanduiden dat het om een verlenging gaat. Dit attest moet je aan je ziekenfonds bezorgen binnen de 48 uur na de einddatum van je erkenning. 

Wat wijzigt niet?
Het is nog steeds de adviserend geneesheer van je ziekenfonds die beslist of je arbeidsongeschikt wordt erkend. Meestal zal die zich hiervoor baseren op het voorstel van je arts. Maar hij kan er ook van afwijken in overleg met je arts of na een medische controle.
Daarnaast wijzigt er niets aan de 
aangiftetermijnen en de wijze waarop je je getuigschriften aan je ziekenfonds bezorgt. 

Wat als ik nu ziek ben en dit vermoedelijk nog in 2016 zal zijn?
Voor jou verandert er niets. Want, de nieuwe regelgeving is niet van toepassing voor lopende arbeidsongeschiktheden. Je blijft erkend in het huidige systeem en moet dus geen verlengingsattesten bezorgen. 

Wat als ik volgend jaar ziek word?
Begint je arbeidsongeschiktheid in 2016, gebruik dan steeds het nieuwe getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Vanaf 1 januari zal je ziekenfonds immers enkel nog de nieuwe exemplaren aanvaarden.

Je kan de nieuwe formulieren vragen aan uw ACV-delegee of downloaden op de website van uw ziekenfonds.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten